Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Information om KbSS verksamhet under Covid-19
2020-04-02 15:00
KbSS följer noga utvecklingen i rådande Corona-pandemi. Denna text kommer att uppdateras löpande i takt med att nya riktlinjer kommer. Vi följer Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets rekommendationer och har löpande kontakt med Medley AB som driver simhallarna. Idrott främjar folkhälsan vilket är extra viktigt i dessa tider, vi siktar därför på att hålla igång vår verksamhet så länge råden från myndigheterna tillåter det. Aktuellt läge hittar ni i första stycket, längre ner hittar ni länkar och annat viktigt att tänka på nu.

Läget just nu:
 • Har man minsta sjukdomssymptom ska man stanna hemma från träning
 • Alla tävlingar mars-maj är inställda
 • Mallorcalägret i April är inställt
 • Calellalägret i Augusti kan bli inställt men vi avvaktar just nu
 • Alla planerade träningar hålls som vanligt med förbehållet att vi följer maxgränsen på 50st personer. Tänk på att bassängvattnet är klorerat och dödar denna typen av virus.
 • Medley har 2/4 tagit beslut om åtgärder för att begränsa hur många som får vistas i dusch om omklädning samtidigt. 2/3 av alla skåp kommer låsas och alla måste se till att hålla max 2st personer i duschrummet samtidigt.


Mer information från Folkhälsomyndigheten, RF och Simförbundet

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer


Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. 


Mer info i FAQ

Regeringsbeslutet

Folkhälsomyndighetens förslag till beslutet


Förbudet är en skärpning av regeringsbeslutet från den 11 mars att förbjuda evenemang och sammankomster med över 500 personer. Sedan dess har större idrottsevenemang, konserter och liknande inte tillåtits.


Regeringsbeslutet 

Folkhälsomyndighetens förslag till beslutetFolkhälsomyndighetens rekommendationer


Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står att matcherträningsmatchertävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. Något som RF ställer sig bakom. I de nya rekommendationerna finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:


 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande
Rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.


Generella råd från Simförbundet till ledare & aktiva

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Tävlingar

 • Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt. Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.
 • Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige.
Simskola hösten 2020
2020-04-02 11:05
Pga rådande läge plus flytt från våra lokaler så kommer information om grupper och tider inför hösten att bli försenad.
Dessa kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. lördag 04 april kl. 15.00.

Platserna släpps för medlemmar  måndagen 06 april kl 18.00 och för allmänheten 13 april kl.18.00.

Undervisningen till hösten kommer att ske i Fjärås simhall och i Kungsbacka badhus. 

Hälsningar 
KbSS simskola
Rapport från Årsmötet
2020-03-24 12:22
Den 19 mars hade KbSS sitt årsmöte. Direkt efter det höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte. Här kommer en sammanfattning av dessa möten:

Peter Lundin, årsmötets ordförande, öppnade mötet för ca 25 medlemmar både på plats samt via uppkoppling. Mötets sekreterare var Per-Erik Kronqvist.

Resultaträkningen visar ett underskott på 110 000 kr för 2019, gentemot en budget på överskott 103 000 kr beroende på lägre intäkter än budgeterat. Klubben har medel på banken för att tåla vissa år med underskott. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019, vilket revisorn rekommenderat.

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 250 kr för enskild medlem och till 500 kr för familj.

Budgeten för 2020 föredrogs av kassören. Ett underskott på 149 000 kr för 2020 är budgeterat (utfall 2019 blev 110 000 kr i underskott). Träningsavgiften måste höjas under 2020 för att möta ökade kostnader. Just nu är det på grund av Corona-utveckling ett väldigt osäkert läge runt föreningens ekonomi. Simskoleintäkterna kommer bli lägre än vad vi planerade då budgeten lades och vi riskerar att förlora pengar som betalats in för resor. 

Nya styrelsen ser ut så här:
Ordförande: Peter Lundin
Kassör: Pernilla Alvstrand
Sekreterare: Per-Erik Kronqvist
Vice ordförande: Jan Johansson
Ledamöter : Åsa Billström, Mikael Fredriksson, Lotta , Mats o Emma
Suppleanter : Isabelle Westerdahl och Christian Sundkvist
Revisor : Magdalena Sundkvist med sin suppleant Niclas Renman.
Iris Broner och Angela Poller kommer att sköta valberedningen.

En motion diskuterades och utmynnade i att styrelsen ska jobba mot övergrepp på barn och ungdomar. Årsmötet önskade vi i första hand bjuder in Lasse Westholm som föreläsare som del av arbetet.

Det har observerats en väldigt dålig uppslutning för att ställa upp som funktionär. Årsmötet beslutade att styrelsen måste åtgärda detta och eventuellt införa ett rullande system för att sprida uppgiften.

Isabella Källén föreslogs av valberedningen som adjungerad ungdomsrepresentant och hon accepterade. Parasidan skall återkomma med förslag på adjungerad medlem till styrelsen.

Corona pandemins påverkan på klubben diskuterades. KbSS följer myndigheternas
rekommendationer och fortsätter med träningsverksamheten så länge som detta tillåts. Vårens tävlingar har ställts in. Mallorca träningslägret i april är inställt. Augustiresan till träningsläger kan komma att ställas in.

Ordföranden tackade de avgående styrelseledamöterna. Han informerade också om att all utdelning av utmärkelser och liknande kommer att ske vid ett senare tillfälle. Därefter avslutades årsmötet.
KbSS simskola 21-22 mars samt 28-29 mars
2020-03-17 15:11

Med anledning av rådande omständigheter har vi har idag beslutat att KbSS simskola håller lektioner denna kommande helg, 21-22 mars, och det blir då den sista gången för denna termin. Vi kommer alltså att ställa in alla lektioner 28-29 mars.

Denna helg kommer vi att ha vanliga lektioner där vi kontrollerar de sista momenten för att klara eventuella märken och när lektionen är slut delas diplomen ut. Vi kommer att sälja märken ute i caféet / foajén så att ni kan köpa dem när simskolan är klar. Gäller både Fjärås och Kungsbacka.


OBS - vanligt schema gäller! Ni kommer alltså till den tid och dag ni brukar komma till!


VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: ÄR NI SJUKA – STANNA HEMMA! Tillhör man en riskgrupp är det också viktigt att stanna hemma! Är man frisk så smittar man inte och då är man välkommen.


För de som väljer att inte delta i själva simskolan – ni är välkomna att hämta ut diplom och köpa eventuella märken.


Vi finns på plats följande tider:

Fjärås             Lördag 21 mars 08:00-13:00

Kungsbacka   Lördag 21 mars 15:30-18:45

                        Söndag 22 mars 08:00-14:00

Bra om ni kan komma de tider som er egentliga lektion skulle vara – på så sätt minimerar vi antal människor på plats samtidigt.


 

Vi kommer även att finnas på plats i Kungsbacka simhall (utanför KbSS klubbrum till höger vid ingången) lördagen och söndagen 28-29 mars för att dela ut diplom och sälja märken till de som inte kan komma denna helg. Ingen verksamhet i vattnet!


Tider för uthämtning av diplom och försäljning av märken är då:

Kungsbacka simhall:
Lördag 28 mars 10:00-12:00
Söndag 29 mars 11:00-13:00


Hälsningar 
KbSS simskola

Extra vuxencrawl kurser v.20-24
2020-03-07 15:25
Nu finns möjlighet till att komma i form till sommaren! Vi kör extra kurser under v. 20-24!

Kursstart: 11 maj 2020
Dagar: 2 gånger per vecka, måndagar och fredagar (ingen träning fredag v.21, 22maj)
Antal tillfällen: 9
Plats: Kungsbacka Badhus

Alla som är fyllda 18 år är välkomna att vara med.
På priset tillkommer inträdesavgift till simhallen.

Bokningen öppnar för medlemmar 08 mars kl. 12.00 och för allmänheten 15 mars kl. 12.00
Hälsningar 
Coach Malin
Simskola Höstterminen 2020
2020-03-07 11:40
Information om grupper och tider kommer att läggas ut på vår hemsida 1 april.
Platserna släpps för medlemmar  måndagen 06 april kl 18.00 och för allmänheten 13 april kl.18.00.
Undervisningen kommer att ske i Fjärås och  i nya Kungsbacka Badhus.

Hälsningar 
KbSS simskola
Nyheter från våra grupper