Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Kallelse till Extra Årsmöte 7/12 kl 12
2019-11-13 10:38
Extra Årsmöte

Med anledning av att vi vid ordinarie årsmöte ej lyckades välja mer än en person till valberedningen (skall vara 2-3 enligt stadgarna) beslöts att vid extra årsmöte välja ytterligare två personer. 


Agenda


1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Kompletteringsval av 1 ledamot till valberedningen

7. Ändring av texten i stadgarna Kap 4 paragraf 1 så att lydelsen blir "Valberedningen ska bestå av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet." Datum: 7/12
Tid: 12.00
Plats: KbSS Klubbrum (kan komma att ändras till annan närliggande lokal, hänvisning finns då på dörren till klubbrummet)


Info från styrelsen
2019-11-13 08:34

Styrelsen har haft möte och bland annat togs följande upp.

 

Susanne från föräldragruppen kom och informerade om årets kick off. Den var en stor succé så därför beslutade styrelsen att även nästa års kick off kommer att hållas på Gullbrannagården. Datumet för kick offen är 14-16 augusti 2020 så boka in det datumet redan nu.

 

Medlemsmöte kommer att hållas 16 januari 2020 i Elektronen kl: 18:00-20:00. Program för kvällen kommer att meddelas senare.

 

Annat som styrelsen håller på med nu är bland annat budgetarbetet inför kommande år.

 

Medlemsenkät 2019
2019-11-11 20:07

Vi kommer inom kort skicka ut en medlemsenkät, där vi gärna vill veta vad du som medlem tycker om vår verksamhet. Det är av stor betydelse för oss att du berättar vad vi kan jobba på för att göra KbSS till en ännu bättre förening. Vi ber dig därför att hjälpa oss med att svara på enkäten från avsändaren ”Svenska Simförbundet”. Stort tack på förhand för att du är med och utvecklar KbSS och Svensk Simidrott.”

_________________________________________________

 

På Svensk Simidrotts hemsida finns mer information kring undersökningen http://www.svensksimidrott.se/Strategi2025/uppfoljningochutvardering/

Klubbmästare 2019
2019-11-07 14:27
Nu är resultaten för samtliga Stippen-tävlingarna (fortsättning) sammanräknade och vi kan nu kora årets Klubbmästare.

Följ länken för att komma till vinnarna, resultaten och sammanräkningen.

Shoppen - Ändrade öppettider
2019-10-15 21:52
Shoppen är stängd i morgon onsdag 16/10, vi finns på plats onsdag 23/10 istället. 

/Lotta I shoppen 
KbSS möter Medley
2019-10-01 19:31
Martin Lind, Peter Lundin, Camilla Eriksson och Marina Brohammer
I torsdags hade vi besök av representanter från vår blivande driftsentreprenör Medley som tar över vid årsskiftet. Camilla Eriksson, affärsutvecklingschef, leder själva projektet för att köra igång i Kungsbacka. Martin Lind är regionchef. Camilla och Martin var i Kungsbacka bland annat för att träffa simhallspersonal i både Kungsbacka och Fjärås simhallar. Vi hade ett första möte för att bekanta oss med varandra där vi började göra upp en lista på saker som vi behöver prata djupare om framöver. Positivt var att Medley gärna ser att KbSS kommer in i nya simhallen så tidigt det går, som testpiloter. Det kan korta ned tiden vi står utan simhall i vår. Vi beslöt att börja träffas regelbundet från slutet av oktober. 

Peter och Marina
Nyheter från våra grupper
Simskola, 12/11 12:14 
Träningsgrupp 1-3, 21/10 11:19 
Sum-Sim Yngre, 18/10 14:25 
Simiaden Yngre, 19/09 13:29 
Simiaden Äldre, 19/09 13:25