Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Vuxencrawl hösten 2020
2020-04-17 16:22
Nu finns grupperna till hösten på vår bokningssida. 
Vi öppnar bokningen för medlemmar söndag 19 april kl 10.00 och för nya medlemmar lördag 25 april kl 10.00.

Hälsningar
Coach Malin
Information om KbSS verksamhet under Covid-19
2020-04-02 15:00
KbSS följer noga utvecklingen i rådande Corona-pandemi. Denna text kommer att uppdateras löpande i takt med att nya riktlinjer kommer. Vi följer Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets rekommendationer och har löpande kontakt med Medley AB som driver simhallarna. Idrott främjar folkhälsan vilket är extra viktigt i dessa tider, vi siktar därför på att hålla igång vår verksamhet så länge råden från myndigheterna tillåter det. Aktuellt läge hittar ni i första stycket, längre ner hittar ni länkar och annat viktigt att tänka på nu.

Läget just nu:
 • Har man minsta sjukdomssymptom ska man stanna hemma från träning
 • Alla tävlingar mars-juli är inställda förutom RM
 • Mallorcalägret i April är inställt
 • Calellalägret i Augusti är inställt
 • Alla planerade träningar hålls som vanligt med förbehållet att vi följer maxgränsen på 50st personer. Tänk på att bassängvattnet är klorerat och neutraliserar denna typen av virus.
 • Medley har 2/4 tagit beslut om åtgärder för att begränsa hur många som får vistas i dusch om omklädning samtidigt. 2/3 av alla skåp kommer låsas och alla måste se till att hålla max 2st personer i duschrummet samtidigt.


Mer information från Folkhälsomyndigheten, RF och Simförbundet

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer


Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. 


Mer info i FAQ

Regeringsbeslutet

Folkhälsomyndighetens förslag till beslutet


Förbudet är en skärpning av regeringsbeslutet från den 11 mars att förbjuda evenemang och sammankomster med över 500 personer. Sedan dess har större idrottsevenemang, konserter och liknande inte tillåtits.


Regeringsbeslutet 

Folkhälsomyndighetens förslag till beslutetFolkhälsomyndighetens rekommendationer


Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står att matcherträningsmatchertävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. Något som RF ställer sig bakom. I de nya rekommendationerna finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:


 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande
Rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.


Generella råd från Simförbundet till ledare & aktiva

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Tävlingar

 • Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt. Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.
 • Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige.
Simskola hösten 2020
2020-04-02 11:05
Pga rådande läge plus flytt från våra lokaler så kommer information om grupper och tider inför hösten att bli försenad.
Dessa kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. lördag 04 april kl. 15.00.

Platserna släpps för medlemmar  måndagen 06 april kl 18.00 och för allmänheten 13 april kl.18.00.

Undervisningen till hösten kommer att ske i Fjärås simhall och i Kungsbacka badhus. 

Hälsningar 
KbSS simskola
Rapport från Årsmötet
2020-03-24 12:22
Den 19 mars hade KbSS sitt årsmöte. Direkt efter det höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte. Här kommer en sammanfattning av dessa möten:

Peter Lundin, årsmötets ordförande, öppnade mötet för ca 25 medlemmar både på plats samt via uppkoppling. Mötets sekreterare var Per-Erik Kronqvist.

Resultaträkningen visar ett underskott på 110 000 kr för 2019, gentemot en budget på överskott 103 000 kr beroende på lägre intäkter än budgeterat. Klubben har medel på banken för att tåla vissa år med underskott. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019, vilket revisorn rekommenderat.

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 250 kr för enskild medlem och till 500 kr för familj.

Budgeten för 2020 föredrogs av kassören. Ett underskott på 149 000 kr för 2020 är budgeterat (utfall 2019 blev 110 000 kr i underskott). Träningsavgiften måste höjas under 2020 för att möta ökade kostnader. Just nu är det på grund av Corona-utveckling ett väldigt osäkert läge runt föreningens ekonomi. Simskoleintäkterna kommer bli lägre än vad vi planerade då budgeten lades och vi riskerar att förlora pengar som betalats in för resor. 

Nya styrelsen ser ut så här:
Ordförande: Peter Lundin
Kassör: Pernilla Alvstrand
Sekreterare: Per-Erik Kronqvist
Vice ordförande: Jan Johansson
Ledamöter : Åsa Billström, Mikael Fredriksson, Lotta , Mats o Emma
Suppleanter : Isabelle Westerdahl och Christian Sundkvist
Revisor : Magdalena Sundkvist med sin suppleant Niclas Renman.
Iris Broner och Angela Poller kommer att sköta valberedningen.

En motion diskuterades och utmynnade i att styrelsen ska jobba mot övergrepp på barn och ungdomar. Årsmötet önskade vi i första hand bjuder in Lasse Westholm som föreläsare som del av arbetet.

Det har observerats en väldigt dålig uppslutning för att ställa upp som funktionär. Årsmötet beslutade att styrelsen måste åtgärda detta och eventuellt införa ett rullande system för att sprida uppgiften.

Isabella Källén föreslogs av valberedningen som adjungerad ungdomsrepresentant och hon accepterade. Parasidan skall återkomma med förslag på adjungerad medlem till styrelsen.

Corona pandemins påverkan på klubben diskuterades. KbSS följer myndigheternas
rekommendationer och fortsätter med träningsverksamheten så länge som detta tillåts. Vårens tävlingar har ställts in. Mallorca träningslägret i april är inställt. Augustiresan till träningsläger kan komma att ställas in.

Ordföranden tackade de avgående styrelseledamöterna. Han informerade också om att all utdelning av utmärkelser och liknande kommer att ske vid ett senare tillfälle. Därefter avslutades årsmötet.
Extra vuxencrawl kurser v.20-24
2020-03-07 15:25
Nu finns möjlighet till att komma i form till sommaren! Vi kör extra kurser under v. 20-24!

Kursstart: 11 maj 2020
Dagar: 2 gånger per vecka, måndagar och fredagar (ingen träning fredag v.21, 22maj)
Antal tillfällen: 9
Plats: Kungsbacka Badhus

Alla som är fyllda 18 år är välkomna att vara med.
På priset tillkommer inträdesavgift till simhallen.

Bokningen öppnar för medlemmar 08 mars kl. 12.00 och för allmänheten 15 mars kl. 12.00
Hälsningar 
Coach Malin
Nyheter från våra grupper