Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Fr.v. Daniel, Janne, Mats, Pia, Tomas, Peter, Lars, Lotta, Jessica, Helen och Håkan

Styrelsens sammansättning 2018


Peter Lundin - Ordförande

Håkan Andersson - Sekreterare & vice ordförande - ansvar medlemskommunikation

Daniel Johansson - Kassör - ansvar arrangemang

Lotta Örne - Ansvarig för simshopen, certifieringar

Jessica Bengtsson - Ansvar för träning och tävling

Mats Karlsson - Ansvarig för föräldragruppen

Pia Roy - Ansvar arrangemang

Jan Johansson - ansvar för certifieringar och policies

Helen Runger - ansvar för vuxenverksamheten, sponsorgruppen


Tomas Freiholtz, suppleant - sponsorgruppen, simshopen

tomas.freiholtz@kbss.nu

Lars Petrén, suppleant - sponsorgruppen
lars.petren@bayer.com


Mail till hela styrelsen: