Styrelsens sammansättning 2018


Peter Lundin - Ordförande

Håkan Andersson - Sekreterare & vice ordförande

Daniel Johansson - Kassör

Lotta Örne - Ansvarig för simshopen

Jessica Bengtsson

Mats Karlsson - Ansvarig för föräldragruppen

Pia Roy

Jan Johansson

Helen Runger
Tomas Freiholltz, suppleant

tomas.freiholtz@kbss.nu

Lars Petrén, suppleant
lars.petren@bayer.com


Mail till hela styrelsen: